Vi passer på dine oplysninger og bruger dem med omtanke.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Derfor ønsker vi også at være ærlige omkring, hvordan vi med stor respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen behandler de oplysninger, vi får, når du interagerer med os. I denne beskrivelse har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og herunder deres formål samt hvilke tredjeparter der har adgang til disse.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og udbydes af:
Teatercentrum
Farergade 10
1463 København
Telefon: +45 3530 4400

E-mail: info@teatercentrum.dk

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Bookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Hvordan undgår jeg eller sletter cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere eller slette dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvilket formål har cookies på denrødebrochure.dk?

Vi bruger cookie-oplysningerne så vi kan forbedre indholdet på vores hjemmeside, måle trafikken, huske indstillinger og øge kvalitet, relevans og værdi af den kommunikation, vi har med dig/jer.

Vi ønsker at tilpasse og forbedre indholdet på denrødebrochure.dk så vi kan tilpasse indhold så vi kan forblive så relevante som overhovedet muligt.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold.

Indsigt i dine personlige oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Den Røde Brochure, skal du rette henvendelse på kontakt@denrodebrochure.dk eller telefon +45 3530 4400. Er der registreret forkerte data, og du ikke kan rette det selv, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse på +45 3172 0616. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk. 1.

Privatlivspolitik for Den Røde Brochure

Den Røde Brochures dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemt formål og ud fra berettigede (legitime) interesse. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Henrik Køhler
Adresse: Farvergade 10,5, 1463 København K, Danmark
CVR: 25875648
Telefonnr.: (+45) 35 304 400
Mail: kontakt@denrodebrochure.dk
Websites: www.denrodebrochure.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysning er som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Oplysninger om arbejdsfunktioner og teatres kontaktperson i forbindelse med produktionen af Den Røde Brochure.
Her indsamler vi oplysninger:
 • Normalt får vi oplysningerne fra dig, eller fra en medarbejder eller anden tilknyttet person til det teater oplysningerne drejer sig om.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemt formål.

Formål med behandling af dine oplysninger:
 • Til den trykte udgave af Den Røde Brochure
Administration af din relation til os:
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
Med hensyn til E-mail og Teaternavn indhentet via Finbas vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Derfor indhenter vi ikke dit samtykke til brug af disse oplysninger. Ønsker du ikke, at vi behandler dine oplysninger, skal du henvende dig til den person/virksomhed, der har indtastet oplysningerne i Finbas.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med udgivelsen af Den Røde Brochure.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer kun dine oplysninger i den indeværende år hvor du har indtastet dine oplysinger i Den Røde Brochures online tilmeldningssystem, Ved klargøring til næste sæsons tilmelding til den trykte udgave af Den Røde Brochure, vil alt indtastet data og personoplysninger blive slettet.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du i starten af dette dokument eller på vores hjemmeside. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Revidering af privatlivspolitikken. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.